Parkinson, bewegen is van levensbelang

Wat is parkinson?

De ziekte van Parkinson is een progressieve ziekte van de hersenen en wordt veroorzaakt door een tekort aan bepaalde stofjes. Hierdoor worden allerlei processen die te maken hebben met informatieoverdracht verhinderd. Dit complexe ziektebeeld veroorzaakt voor de meeste patiënten ernstige beperkingen. De snelheid waarmee de ziekte verergert en de gevolgen voor het dagelijks leven, variëren sterk van patiënt tot patiënt. De precieze oorzaak is niet bekend. Het wordt steeds waarschijnlijker dat er niet één enkele oorzaak is voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson.

Symptomen van Parkinson

De diagnose ‘ziekte van Parkinson’ wordt gesteld door een specialist, meestal een neuroloog, voornamelijk op grond van een aantal klachten van de patiënt zoals:

 • trager bewegen (bradykinesie)
 • verminderen van automatische bewegingen, zoals knipperen met de ogen, zwaaien met de armen bij lopen
 • moeite met het starten van bewegingen zoals weglopen en opstaan uit de stoel
 • bij herhaalde bewegingen wordt de beweging steeds kleiner

Bijkomende symptomen die wijzen op de ziekte van Parkinson:

 • stijfheid van de spieren
 • trillen van hand, arm of been, kin of tong
 • moeite om rechtop te blijven staan, lopen en zitten
 • verminderde reuk, dit kan aanwezig zijn voordat andere symptomen optreden
 • depressie
 • cognitieve problemen zoals trager denken, minder flexibel zijn, moeite met uitvoeren van meerdere handelingen tegelijkertijd
 • hallucinaties, meestal ten gevolge van de medicijnen
 • problemen met plassen en obstipatie
 • veel zweten, pijn, een vettige huid
 • schommeling van de bloeddruk vooral bij overeind komen
 • slaapstoornissen, zoals moeite met in slaap vallen, toegenomen behoefte aan slaap overdag, levendige dromen

Niet iedereen met Parkinson heeft dezelfde symptomen en in dezelfde mate. Globaal onderscheiden we 2 hoofdgroepen: patiënten die vooral last hebben van een tremor (trillen van handen, benen, kin of tong) en patiënten die vooral last hebben van bradikinesie (trager worden van bewegingen) en rigiditeit (stijfheid).

Parkinsonisme

Naast de ziekte van Parkinson die als kenmerk heeft dat de symptomen aan één kant van het lichaam ontstaan, kennen we parkinsonismen. Dat zijn ziekten die lijken op de ziekte van Parkinson, maar een andere oorzaak hebben. Het onderscheid is soms lastig te maken, omdat de diagnose ziekte van Parkinson of parkinsonisme bij leven niet onomstotelijk vast te stellen is. De behandelaars moeten dus werken met de klinische symptomen, daardoor is het soms zoeken naar de beste behandeling.

Bewegen is belangrijk, meer bewegen is beter

Gelet op de bovenstaande problemen is het niet verwonderlijk dat mensen met de ziekte van Parkinson vaak minder bewegen. Ook als iemand bang is om te vallen zal diegene uit voorzorg minder gaan bewegen. Hoewel begrijpelijk, is dat niet verstandig. Voldoende beweging heeft veel voordelen. In het algemeen geldt dat meer bewegen helpt om de conditie op peil te houden en om osteoporose, hart- en vaatziekten, suikerziekte en sommige vormen van kanker te voorkomen. Voor mensen met Parkinson is meer bewegen nog belangrijker zodat:

 • de spieren sterk blijven, om goed rechtop te kunnen blijven lopen en opstaan van de stoel en uit bed.
 • complexe bewegingen mogelijk blijven, zo als handvaardigheden en omdraaien in bed
 • de balans goed blijft en vallen kan worden voorkomen

Meer bewegen heeft ook andere voordelen. Het beïnvloedt de hersenen op een positieve manier door het vrijmaken van bepaalde stoffen die het zelf herstellend vermogen, de neuroplasticiteit, van de hersenen stimuleren. Daarnaast beschermen deze stoffen tegen verdere afbraak van zenuwcellen. Ook wordt de doorbloeding van de hersenen beter als door bewegen de doorbloeding van het hele lichaam beter wordt. Cognitieve problemen kunnen daardoor verminderen.

Andere voordelen van meer bewegen zijn:

 • verminderen van obstipatie
 • verkleinen van de kans op depressie
 • verbeteren van de slaap
 • verminderen van vermoeidheid
Hoe kan u meer gaan bewegen met Parkinson?

Ik heb mij gespecialiseerd in bewegen en trainen met mensen met Parkinson en parkinsonisme. Mijn overtuiging is dat er veel winst te halen valt door een slimme combinatie van verschillende trainingsvormen. En dat mensen met Parkinson in alle stadia van de ziekte veilig en effectief kunnen trainen en oefenen. Het gaat dan om een combinatie van

 • functietraining, voor conditie, spierkracht en balans;
 • vaardigheidstraining, om activiteiten te oefenen;
 • strategietraining, om tactieken aan te leren om op die manier beperkingen te verminderen en te compenseren

Ik maak daarbij gebruik van fitnessapparatuur en oefenmateriaal, van oefeningen uit de bokstraining en uit de PWR!Methode. Allemaal gericht op het uitdagen van uw lichamelijke en geestelijke vermogens.

Ik ben aangesloten bij ParkinsonNet.

Powerbrein: aandacht- en geheugentraining

Mijn ervaring leert dat mensen met Parkinson heel lang lichamelijk sterk en fit kunnen blijven. Echter het toepassen van vaardigheden en de zogenaamde executieve functies worden steeds moeilijker. Daarom heb ik Powerbrein ontwikkeld: een combinatie van PWR!Oefeningen en cognitieve training. In 10 bijeenkomsten van 2 uur werken we met een groepje lotgenoten aan schakelen, onthouden, communiceren, adequaat reageren, concentratie en prioriteiten stellen. Allemaal vaardigheden die belangrijk zijn voor het denkvermogen en sociaal gedrag.

Sparking Boxing

In het beginstadium van de ziekte van Parkinson is het niet nodig om steeds in de fysiotherapiepraktijk te trainen. Veel mensen met Parkinson zijn goed in staat om sporten als hardlopen en wielrennen uit te oefenen. Een bijzondere plaats binnen de sport neemt het boksen in. Speciaal voor mensen met Parkinson heb ik Sparking Boxing ontwikkeld, samen met sportinstructeurs. De combinatie van intensieve aerobe training en de vaardigheden van het boksen zijn ideaal om de hersenen en het lichaam flink uit te dagen. Inmiddels starten steeds meer sportscholen en fysiotherapeuten in het land met boksen voor mensen met Parkinson.

Bekijk onze video's van Sparking Boxing:

https://www.youtube.com/watch?v=7vZB2rmkrjY

https://www.youtube.com/watch?v=kEE2uO6G9ME 

Referenties

Prettige en persoonlijke manier van behandelen

Weet veel, kan mij zo nodig een oppepper geven

Deskundige behandelingen in een ontspannen sfeer

Professionele vakvrouw die weet waar ze over praat

Top