Etalagebenen behandeling in Ede

Wat zijn etalagebenen?

Etalagebenen worden veroorzaakt door slagaderverkalking. Vettige bestanddelen uit het bloed zoals cholesteroldeeltjes, nestelen zich in de vaatwand: er ontstaat een plaque in de binnenwand van de slagader. De binnenste vaatwand groeit hierdoor naar binnen. Dit is slagaderverkalking. Het gevolg is een vernauwde slagader. Door de vernauwing kan er minder bloed naar de spieren. Wanneer iemand met slagaderverkalking zich inspant krijgen de spieren te weinig zuurstof en ontstaan er pijnklachten en/of kramp in één of beide benen. Zodra de inspanning stopt verdwijnen de pijnklachten weer.

Helaas zit slagaderverkalking niet alleen in de benen. Slagaderverkalking kan in alle vaten van het lichaam ontstaan. Zoals bijvoorbeeld in de:

 • halsslagaders (waardoor een groot risico op een herseninfarct)
 • kransslagaders rond het hart (waardoor er een groot risico is op een hartinfarct)

We spreken dan van een systeemziekte: het betreft het gehele vaatstelsel. De medische term voor etalagebenen is claudicatio intermittens, letterlijk vertaald: “intermitterend hinken”. Ik behandel in mijn specialistische praktijk in Ede veel mensen met etalagebenen.

Oorzaken van Etalagebenen

De volgende factoren vergroten de kans op het krijgen van etalagebenen:

 • roken
 • hoge bloeddruk
 • te weinig beweging
 • ongezonde voeding
 • diabetes
 • overgewicht

Roken is verreweg de grootste risicofactor. Meer dan 25% van het totale risico kan toegeschreven worden aan roken.

Voorkomen van verdere gevolgen van etalagebenen en slagaderverkalking

Door cardiovasculair risicomanagement kan erger voorkomen worden. Door medicatie die gericht is op het verlagen van de bloeddruk, het verlagen van het cholesterol en het verminderen van de kans op het ontwikkelen van bloedpropjes (bloedverdunner). Daarnaast moet je zelf ook actie onderneemt. Met stip op nummer 1 staat stoppen met roken. Gezonde voeding, verminderen van overgewicht en meer bewegen zijn daarnaast belangrijk.

Wat kan je aan klachten van etalagebenen doen?

De functionele en maximale loopafstand kan worden verbeterd en de pijn bij lopen verminderd. De klachten worden aangepakt met looptherapie (Gesuperviseerde LoopTherapie GLT) onder leiding van een ClaudicatioNet fysiotherapeut. Door deze looptraining worden de kleinere bloedvaten beter gebruikt, waardoor de doorbloeding naar de spieren toe verbetert.

Voordelen van de looptherapie
 • Verbeteren van de loopafstand
 • Verbeteren van de conditie en kwaliteit van leven.
 • Bloeddruk en cholesterolgehalte daalt
 • Verbeterde longfunctie
 • Verbeterde pompfunctie van het hart
 • Minder last van vermoeidheid
 • In het geval van suikerziekte zal deze beter te reguleren zijn

Uit recent onderzoek blijkt dat de resultaten van gesuperviseerde looptherapie en dotteren vergelijkbaar zijn. Echter waar dotteren alleen effect heeft op het gedotterde bloedvat, heeft gesuperviseerde looptherapie effect op alle bloedvaten in het lichaam.

Kortom: Gesuperviseerde looptherapie voor etalagebenen is de eerste keus, is veilig, behandelt beide benen en verbetert ook nog de conditie en algehele fitheid. Bovendien heeft de looptherapie effect op alle bloedvaten in het lichaam. Tot slot verbetert de algehele kwaliteit van leven.

Chronisch ZorgNet fysiotherapeut in Ede

Onze Chronisch ZorgNet fysiotherapeut in Ede is opgeleid en gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met etalagebenen. Daarnaast is onze Chronisch ZorgNet fysiotherapeut aangesloten bij een landelijk netwerk, waardoor zij altijd op de hoogte is de laatste ontwikkelingen rondom etalagebenen.

Hoe ziet een claudicatio behandeling eruit?

Een claudicatio behandeling volgens ClaudicatioNet bestaat uit 3 fasen. Gedurende de eerste vier weken van de fysiotherapeutische behandeling vinden er gemiddeld drie sessies per week plaats, daarna volstaan twee sessies per week tot de 4e maand. Van maand 4 t/m 12 van de behandelperiode vinden er gemiddeld één tot twee sessies per maand plaats. Dit behandelschema (ongeveer 40 sessies in het eerste jaar) is richtinggevend. Na het eerste jaar vindt elk kwartaal (vier keer per jaar) een controle plaats.

Een ClaudicatioNet traject heeft alleen zin als je structureel meer gaat bewegen. Als je na het traject weer op de oude voet door, komen de klachten weer terug en blijft het risico op hart- en/of herseninfarct hoog. Alleen een structurele verandering van leefstijl heeft een langdurig effect.

De resultaten van zo’n intensief ClaudicatioNet traject zijn zeer positief! Ongeveer 2/3 van de patiënten kan zijn/haar gewenste activiteiten na afloop van een traject GLT weer uitvoeren.

Bekijk ook: Chronisch ZorgNet

Referenties

Prettige en persoonlijke manier van behandelen

Weet veel, kan mij zo nodig een oppepper geven

Deskundige behandelingen in een ontspannen sfeer

Professionele vakvrouw die weet waar ze over praat

Top