Covid-19 Nazorg

Op 11 maart 2020 riep de World Health Organization WHO de status van het nieuwe coronavirus Covid-19 uit tot pandemie. Sindsdien hebben we op alle vlakken en binnen alle geldingen van ons persoonlijk, sociaal en maatschappelijk leven te maken met maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Covid-19 wordt overgedragen via ademhalingsdruppeltjes die vrijkomen bij hoesten en niezen en bij nauw contact tussen mensen. Het virus valt vooral de onderste luchtwegen (longen) aan. En het lijkt dat met name ouderen (50+) en mensen met een chronische aandoening (hoge bloeddruk, suikerziekte, hartproblemen, longaandoeningen) ernstig ziek worden. De ziekte openbaart zich na een incubatieperiode van gemiddeld 5,2 dagen en gaat gepaard met koorts, een droge aanhoudende hoest, spierpijn en kortademigheid. Het lijkt er op dat de meeste mensen (80%) milde tot matig ernstige klachten hebben en in 5 – 7 dagen herstellen. Anderen worden ernstig ziek, ontwikkelen longontsteking en hebben intensieve medische zorg nodig. Ontaardt de longontsteking in een acute respiratory distress syndroom (ARDS) en/of ontwikkelt men multi-orgaan falen (MOF) dan is opname op de Intensive Care met beademing noodzakelijk. De geschatte sterfte is 3,4% en neemt toe met de leeftijd: 80-jarigen lopen 15% kans op overlijden aan het virus.

Gevolgen

Niet alleen mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, ervaren gezondheidsklachten na ontslag. Ook mensen die thuis hersteld zijn, hebben langdurig problemen met hun gezondheid. Ook al waren zij voor de besmetting gezond, fit en sportief.

https://coronalongplein.nl/informatie/peiling-schetst-schokkend-beeld-thuiszitters

Het virus laat in de longen littekenweefsel achter waardoor de elasticiteit van het longweefsel vermindert. Dat betekent dat er minder zuurstof kan worden opgenomen en het uithoudingsvermogen minder is. Ook is men kortademig bij inspanning. Dit beeld wordt COLD genoemd: corona obstructive lung disease. Behalve beperkingen in het dagelijks functioneren thuis en op het werk, spelen ook stress, depressie en angst een rol. Dit komt vaak voor bij  mensen die een ernstige infectieziekte hebben doorgemaakt.

Welke hulp kan de fysiotherapeut bieden

De fysiotherapeut kan helpen om de gevolgen van Covid-19 te boven te komen. Zowel wanneer er sprake is van de milde vorm als na opname op de IC. Voorwaarde is dat de fysiotherapeut goed bekend is met longrevalidatie, revalidatie na IC-opname en aanvullende cursussen heeft gevolgd over het complexe herstel na Covid-19.

Bij FysioAlign is die kennis aanwezig (zie https://chronischzorgnet.nl/nl/zorgzoeker)

Er is nog veel onbekend over de gevolgen van een Covid-19-infectie op de langere termijn. Hoe meer patiënten er komen, deze te meer leren we en des te preciezer kunnen we behandelen en coachen. Alle fysiotherapeuten delen met elkaar de ervaringen zodat we ook allemaal steeds bijleren. Heironder staat een samenvatting wat we wel weten en kunnen doen.

Naast schade aan de longen kampen mensen na Copvid-19 met veel andere problemen. Herstel is mede daardoor een lange weg. Het is belangrijk dat de opbouw van activiteiten heel geleidelijk plaatsvindt en er goed gelet wordt op tekenen van overbelasting. Een terugval is in deze periode niet ongewoon want het beloop van het herstel is grillig en onvoorspelbaar.

  • de eerste 2 weken na herstel of ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum vindt coaching plaats via (video)bellen. Op afstand. Langzaam oppakken van de dagelijkse bezigheden binnen de grenzen van wat mogelijk is. Aandacht is er voor de specifieke longproblemen als kortademigheid, hoesten en ophoesten van slijm.
  • 6 weken na herstel of ontslag uit het ziekenhuis wordt voor het eerst een fitheidstest afgenomen en worden verdere doelen voor revalidatie opgesteld. Net als een trainingsschema voor opbouwen van spierkracht, balans en coördinatie
  • na 3 maanden treedt de herstelfase in met verdere trainingsopbouw

De fysiotherapeut heeft contact met de fysiotherapeut in het ziekenhuis of revalidatiecentrum omdat het belangrijk is dat de begeleiding thuis goed aansluit op die in het ziekenhuis. Er wordt intensief samengewerkt met een ergotherapeut en diëtist.

Tijdens de training zal regelmatig uw zuurstof en uw hartslag worden gemeten en zal er gevraagd worden de inspanning en eventuele kortademigheid een cijfer te geven.

Behalve met lichamelijke problemen kunt u ook te maken krijgen met psychische gevolgen. Zowel het doormaken van een ernstige infectieziekte als de ingrijpende gevolgen en behandelingen kunnen er stevig inhakken en uw dagelijks leven ontregelen. Praat daarover, want er is begrip voor en hulp.

Informatie
Niet besmet, wel ziek

Ook mensen die geen Covid-19 infectie hebben doorgemaakt, kunnen negatieve gevolgen ondervinden van de pandemie. En effectieve strategie om de eerste golf besmettingen in te dammen bleek thuisquarantaine. Beperken van de bewegingsvrijheid heeft grote gevolgen en niet in de laatste plaats voor mensen met een chronische aandoening en ouderen. Lichaamsbeweging is voor hen cruciaal maar ook lastig om daarbij contact met anderen te vermijden. Daarnaast kan beperking van bewegingsvrijheid en beperken van sociaal verkeer zo ingrijpend zijn dat PTSS, verwardheid en angst ontstaan.

Wat doet lichaamsbeweging?

Lichaamsbeweging voor het verbeteren van fitheid (spierkracht, coördinatie en uithoudingsvermogen) heeft een direct positief effect op alle belangrijke orgaansystemen en indirect op andere systemen zoals het immuunsysteem. Door matig intensief bewegen als wandelen, fietsen, tuinieren, in huis squatten push ups doen, vermindert de kans op luchtweginfecties, verbetert de doorbloeding van de hersenen en worden stressreacties van het lichaam geremd. Daarmee kan lichaamsbeweging dus bijdragen aan verminderen van de mentale en lichamelijke gevolgen van de lockdown en thuisquarantaine.

Hoeveel moet je dan bewegen?

Om die gunstige effecten te behalen heeft een combinatie-training van cardio-oefeningen, krachtoefeningen en coördinatie en balansoefeningen het meeste effect. Voor ouderen wordt daarbij nog cognitieve training aanbevolen. Op 5 – 7 dagen per week, waarvan 200-400 minuten per week cardio en 2 – 3 keer per week krachttraining. De andere onderdelen zijn dan in die trainingen ingebouwd. De intensiteit is matig, dat wil zeggen 65% - 75% van de maximale hartslag, waarbij je kunt blijven praten.

FysioAlign heeft een thuisprogramma ontwikkeld waarin al dit soortoefeningen aan bod komen. Cliënten van de praktijk hebben deze oefeningen gedurende de lockdown dagelijks thuisgestuurd gekregen op een video en velen hebben enthousiast geoefend en gewandeld.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/07/de-coronacrisis-heeft-ons-brein-uitgeput-a4005258

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/14/we-moeten-met-vakantie-we-zijn-coronamoe-a4005890

Referenties

Prettige en persoonlijke manier van behandelen

Weet veel, kan mij zo nodig een oppepper geven

Deskundige behandelingen in een ontspannen sfeer

Professionele vakvrouw die weet waar ze over praat

Top