prijslijst

Prijslijst 2017

Reguliere zitting op praktijk

€ 35,00

Reguliere zitting aan huis

€ 48,50

Reguliere zitting in inrichting

€ 43,50

Oedeemtherapie op praktijk

€ 50,00

Oedeemtherapie aan huis

€ 63,00

Oedeemtherapie in inrichting

€ 58,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 72,50

Idem aan huis

€ 85,00

Idem in inrichting

€ 82,50

Lange zitting (40 minuten)

€ 50,00

Idem aan huis

€ 63,00

Idem in inrichting

€ 58,50

Screening (10 minuten)

€ 15,00

Screening aan huis

€ 28,50

Screening in inrichting

€ 23,50

Intake en onderzoek na screening

€ 50,00

Idem aan huis

€ 63,50

Idem in inrichting

€ 58,50

Intake en screening na verwijzing

€ 50,00

Idem aan huis

€ 63,00

Idem in inrichting

€ 58,50

Eenvoudige rapportage*

€ 45,00

Tijdrovende rapportage*

€ 75,00

Telefonisch consult*

€ 15,00

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie*

€ 35,00

 

Groepsbehandeling per uur     

5 personen        

€ 22,50 per persoon

Groepsbehandeling per uur

4 personen

€ 27,50 per persoon

Groepsbehandeling per uur

3 personen

€ 30,00 per persoon

Groepsbehandeling per uur

2 personen

€ 35,00 per persoon

Deze prijzen gelden voor behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, vanwege bijvoorbeeld beperkt verzekeringsrecht.

FysioAlign heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars en de onder deze zorgverzekeraars ressorterende labels:

Menzis Delta Lloyd en Ohra IZA
Univé Multizorg Zilveren Kruis
VGZ CZ Zorg en Zekerheid
IZZ    

* wordt niet vergoed door zorgverzekeraar in restitutieregeling