kwaliteit

Kwaliteit

Over kwaliteit zijn boeken vol geschreven. Iedere zorgverlener wil kwalitatief goede zorg leveren. Bij FysioAlign hebben we een kwaliteitsbeleid waar in staat wat wij kwalitatief goede zorg vinden.

De fysiotherapeuten bij FysioAlign staan ingeschreven in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF (Genootschap voor Fysiotherapie). Op gebieden oncologie en oedeem ook in de deelregisters van het CKR. We volgen het kwaliteitsbeleid van het ParkisnonNet en het ClaudicatioNet. Dat houdt in dat er jaarlijks de nodige punten gehaald worden in bij- en nascholing.

Er is een klachtenregeling en ook kleine klachten en opmerkingen worden geregistreerd evenals incidenten. Die registraties zijn niet vrijblijvend, maar kennen een zogenaamde kwaliteitscirkel: telkens wordt gekeken hoe de oplossingen kunnen leiden tot verbetering van de dienstverlening.

Om de fysiotherapie bij FysioAlign op een hoger niveau te brengen, is Heleen Burghout naast oncologiefysiotherapeut ook klinisch epidemioloog. Dat brengt een academisch werk- en denkniveau met zich mee dat zich vertaalt in de praktijkvoering en het up-to-date houden van vakliteratuur. Het staat ook borg voor een goede vertaling van vakliteratuur en richtlijnen naar de dagelijkse praktijk.

Kwaliteit wordt ook systematisch gemeten bij FysioAlign, via Qualizorg en via verschillende projecten van beroepsvereniging en netwerken.