gang van zaken

Gang van zaken bij FysioAlign

Hieronder treft u tal van zaken die gaan over: Het maken van afspraken

Wat u kunt verwachten bij de eerste afspraak
Wat een intake inhoudt
Het (persoonlijke) behandelplan
Uw behandeling
De afsluiting van de behandeling(sreeks) en
De kwaliteitsmeting, waarbij uw mening uitermate van belang is en op prijs gesteld wordt.

Afspraak maken

Afspraken kunnen telefonisch of persoonlijk tijdens de openingstijden van de praktijk gemaakt worden. De telefoon zal vaak door het antwoordapparaat beantwoord worden. Dit om de behandelingen zo min mogelijk te verstoren. Wanneer u na de pieptoon uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt u in de regel dezelfde dag teruggebeld.

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak worden een aantal gegevens geregistreerd: uw naam, adres, geboortedatum, verzekering.

U wordt verzocht uw verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee te nemen. De zorgverzekeraars hebben de fysiotherapeuten contractueel verplicht om uw verzekeringsrecht te controleren. Behalve aan de hand van uw verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs, gebeurt dat ook via een speciale beveiligde website.

Intake

Na de registratie vindt een inventarisatie van uw klachten plaats, die we intake noemen. Er zullen u een aantal vragen gesteld worden over uw klachten en de geschiedenis daarvan. Het is handig om relevante informatie mee te nemen, zoals bijvoorbeeld de medicijnen die u gebruikt. Ook is het handig vast te bedenken wat u van de behandeling verwacht.

Aan de hand van deze inventarisatie vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, gericht op uw klachten. Het kan zijn dat de fysiotherapeut nog aanvullende informatie wil hebben en dat u gevraagd wordt een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Soms kan u dat ook rustig thuis doen.

Behandelplan

Naar aanleiding van de uitkomsten van de intake bespreekt de fysiotherapeut met u wat er aan uw klachten gedaan kan worden en hoe u dat samen gaat aanpakken. Want in de meeste gevallen wordt een actieve inbreng in de aanpak van uw klachten van u verwacht.

Het is erg belangrijk alles wat niet u begrijpt of wat niet helemaal duidelijk is te vragen, zodat u met de fysiotherapeut goed op een lijn zit wat betreft uw behandeling.

De fysiotherapeut verwerkt de verzamelde gegevens en de uitkomst van de bespreking daarvan in het dossier. U kunt altijd inzage vragen in uw dossier.

Behandeling

Waaruit de behandeling zal bestaan en hoe lang dat gaat duren, hangt af van de klachten, de uitkomsten van de intake en het behandelplan. Komen er tijdens de behandelperiode nieuwe feiten naar voren, dan kan het behandelplan natuurlijk aangepast worden. Tussendoor zullen delen uit het onderzoek herhaald worden, om te zien in hoeverre er vooruitgang is opgetreden.

Het kan ook zijn dat u tussendoor nog een keer de vragenlijsten krijgt voorgelegd met hetzelfde doel.

Soms is het nodig dat er tussentijds een rapport naar de verwijzer wordt gestuurd en dat u met dat rapport nog een keer de verwijzer bezoekt.

Afsluiting van de behandeling

De behandeling wordt afgesloten wanneer de doelen van het behandelplan zijn bereikt of wanneer u of de fysiotherapeut aangeven de behandeling te willen stoppen. Er wordt dan een eindverslag gestuurd naar degene die u heeft verwezen en naar uw huisarts. In het eindverslag staan behalve uw gegevens ook de diagnose die de fysiotherapeut heeft gehanteerd in het behandelplan, de uitkomsten van de intake, een kort verslag van de behandeling, de reden waarom de behandeling gestopt is en eventueel een advies van de fysiotherapeut over eventuele verdere aanpak van de klachten. Op verzoek kan u een afschrift van het eindverslag meekrijgen.

Kwaliteitsmeting: uw mening telt!

Na afsluiting van de behandeling of soms als tijdens de behandeling krijgt u van de fysiotherapeut een enquêtes mee. Met de antwoorden uit deze enquête probeert de fysiotherapeut de kwaliteit van de dienstverlening steeds te verbeteren. Het is dus belangrijk dat u de enquête invult en weer retourneert. De enquête wordt anoniem verwerkt.