Wanneer betaal je eigen risico?

We starten de eerste nieuwsbrief van 2017 met een onderwerp dat jaarlijks uw aandacht vraagt: het verplichte eigen risico. Het verplicht eigen risico betaalt u voor alle zorg die uit de basisverzekering komt. De hoogte van het verplicht eigen risico wordt ieder jaar op Prinsjesdag opnieuw vastgesteld. In 2017 is het (net als in 2016) € 385,-. Heeft u zorgkosten gemaakt die onder het verplicht eigen risico vallen? Dan krijgt u hiervan bericht van uw zorgverzekeraar. Als u vooraf wilt weten of bepaalde kosten onder het verplicht eigen risico vallen, kan u dit bij uw zorgverzekeraar navragen.

 

Het eigen risico betaalt u over:

 • Medicijnen
 • Bloedprikken
 • Ambulancevervoer
 • Ziekenhuisopnames en operaties
 • Fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21ste behandeling

Uitzonderingen op het verplichte eigen risico zijn:

 • Kosten van de huisarts 
 • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
 • Tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar 
 • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
 • Nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie) 
 • Ketenzorg. Dit is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken (bijvoorbeeld bij diabetesbehandelingen)
 • Wijkverpleging

Verder zijn er nog uitzonderingen op het eigen risico die per zorgverzekeraar verschillen. Zo berekenen PNO en ONVZ geen eigen risico over preventieprogramma’s (stoppen met roken, beter eten). VGZ, IZZ en IZA berekenen geen eigen risico over voorkeursgeneesmiddelen en ZZ niet over anticonceptie voor mensen jonger dan 21 jaar.

Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen eigen risico.

 

Voor zorg uit een aanvullende verzekering betaalt u nooit een eigen risico (tenzij u dat bij het afsluiten van de polis heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar, dit heet vrijwillig eigen risico).​

(bron: independer)

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed uit de basisverzekering. Alleen aandoeningen die voorkomen op de zogenaamde “Lijst Langdurige Fysiotherapie” komen voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking en wel vanaf de 21e behandeling. Dat wil zeggen dat u zelf de eerste 20 behandelingen moet betalen. U kunt daarvoor ook uw aanvullende verzekering aanspreken. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de ziekte van Parkinson (onbeperkt vergoed uit de basisverzekering), problemen na een ziekenhuisopname en/of operatie (12 maanden aansluitend op de ziekenhuisopname), problemen na beëindiging van behandelingen tegen kanker.

Uw fysiotherapeut kan u vertellen of uw ziekte of aandoening in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering en wat daarbij de voorwaarden zijn.

Krijgt u fysiotherapie voor een aandoening die voorkomt op de “Lijst Langdurige Fysiotherapie” en die al vergoed wordt uit de basisverzekering, dan ontvangt u meestal al in februari een nota van uw zorgverzekeraar voor de fysiotherapie die u in januari heeft gehad. Dit betreft dan uw verplichte eigen risico.

(bron www.defysiotherapeut.com)

Ga terug