Fysiotherapie en eigen risico

Ieder jaar merken we dat veel mensen bij FysioAlign  vragen hebben over het eigen risico voor fysiotherapie. Dat is logisch, want de fysiotherapie neemt een beetje aparte plaats in wat dat betreft. Dat heeft te maken met de manier waarop fysiotherapie door de zorgverzekeraar vergoed wordt: soms uit de basisverzekering en soms uit de aanvullende verzekering.

In Nederland is de basisverzekering voor iedereen verplicht. De inhoud daarvan, met ander woorden wat je ervoor vergoed krijgt, bepaalt de overheid. Naast de verplichte basisverzekering kan je zelf besluiten een aanvullende verzekering af te sluiten die andere zorgbehoeften dekt, aanvullend op je basisverzekering.

Voor de basisverzekering geldt dat iedereen die ouder is dan 18 jaar, een eigen risico heeft. Een bedrag dat je zelf eerst moet betalen voordat de verzekering uitkeert. Dat is voor 2015 € 375,00. Wat er precies wordt vergoed uit de basisverzekering en wat er precies onder het eigen risico valt, legt Koen van Zorgwijzer uit in deze YouTube filmpjes:

Maar nu de fysiotherapie. Dat ligt een beetje ingewikkelder. De vergoeding  voor fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Jongeren onder de 18 jaar krijgen 18 behandelingen per jaar vergoed en betalen daarover geen eigen risico. Boven de 18 jaar betaalt de basisverzekering alleen de fysiotherapie voor een aantal vastgestelde aandoeningen. Die staan op de “lijst langdurige fysiotherapie”.

Omdat deze lijst “langdurige fysiotherapie” ten onrechte ook wel de “chronische lijst” wordt genoemd, ontstaat al snel verwarring. Immers er zijn veel meer chronische aandoeningen, die helemaal niet op de lijst voorkomen (en dus ook niet in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering).  Voor die aandoeningen moet je de fysiotherapie dus zelf betalen of een aanvullende verzekering afsluiten.

Gelukkig staan de ziekte van Parkinson, etalagebenen en lymfoedeem wel op de lijst “langdurige fysiotherapie”, net als fysiotherapie in aansluiting op ziekenhuisopname, operatie of opname in een revalidatiecentrum. Die laatste voor maximaal 12 maanden. Dan si het dus zaak op zo snel mogelijk na de ziekenhuisopname te starten om zo veel mogelijk profijt te hebben van die regeling. DE fysiotherapeut kan u informeren over de aandoeningen die in aanmerking komen voor langdurige fysiotherapie. Vraag er gerust naar.

Als je aandoening op de lijst “langdurige fysiotherapie” voorkomt, bijvoorbeeld als je Parkinson hebt, of oedeem dan ontvang je in februari al een rekening van de zorgverzekeraar. Dat komt zo: bij FysioAlign sturen we aan het einde van iedere maand de nota naar de zorgverzekeraar. Zodra die binnen is bij de zorgverzekeraar, stuurt die een overzicht en een nota voor een deel van het eigen risico naar de cliënt. Daardoor lijkt het dat je de fysiotherapie ineens zelf moet betalen. Want zeker in het begin van het jaar staat alleen nog de fysiotherapie op dat overzicht. De andere verstrekkingen zoals medicijnen, volgen meestal pas later. Afhankelijk van het moment waarop de apotheek of het ziekenhuis de rekeningen naar de zorgverzekeraar sturen. Dus fysiotherapie zelf betalen? Ja, dat klopt, maar alleen tot de hoogte van het verplichte eigen risico van € 375,00 en in combinatie met andere voorzieningen uit de basisverzekering.

Je kan de zorgverzekeraar vragen of je het eigen risico gespreid mag betalen. Tot en met vorig jaar werd het eigen risico voor mensen met een chronische aandoening en met een laag inkomen gecompenseerd vanuit de Cer en Wtcg. Dat is dit jaar afgeschaft. De gemeente kan ondersteuning op maat bieden vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) of de wet bijzondere bijstand. (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-gaat-er-veranderen-in-de-tegemoetkomingen-voor-chronisch-zieken-en-gehandicapten.html)

Ga terug