Welkom

op de website van FysioAlign.

Fysiotherapiepraktijk FysioAlign bestaat sinds 1995 en is gevestigd aan de Pascalstraat 18B te Ede.
Deze praktijk is gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie, fysiotherapie voor mensen die kanker hebben of hebben gehad, trainingen op maat voor mensen met Parkinson en valpreventietraining.

U kunt ons van maandag tot en met zaterdag telefonisch (0318 613994) of per e-mail bereiken.

Navigeer naar onderdeelen met volgende tegels:

Algemene fysiotherapie

> beweegprogramma’s

> krachttraining

> cardiotraining

Claudicatio

> lopen voor je leven

> nordic walking

Fysiotherapie bij kanker

> oncologische revalidatie

> oedeemtherapie en TEK

Service

> downloads

> inloggen

> handige links

Parkinson

> valpreventie

> nordic walking

> themamiddagen

Afspraak maken

> openingstijden

> prijslijst

deeling

Algemene fysiotherapie

> beweegprogramma’s

> krachttraining

> cardiotraining

Algemeen fysiotherapeut

De fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Algemene fysiotherapie vormt de basis voor iedere fysiotherapeut. Veel ongemakken en klachten vinden hun oorsprong in het bewegingsapparaat (spieren, pezen, botten en gewrichten) of vertalen zich naar problemen met bewegen. Bij FysioAlign hechten we daarom veel waarde aan hoe u beweegt.

Lees verder...

Het is belangrijk om te weten of u hetgeen u dagelijks moet doen ook daadwerkelijk kan doen. Met andere woorden of uw belasting en uw belastbaarheid op elkaar zijn afgestemd. Wanneer dat niet het geval is, wanneer er dus een verstoring is in het evenwicht tussen wat u moet en wat u kan, kunnen klachten ontstaan. De fysiotherapeut is gespecialiseerd in het vinden van uw optimale balans tussen belasting en belastbaarheid.

Oorzaken van balansverstoring kunnen heel uiteenlopend zijn. Samen met u spoort de fysiotherapeut ze op en helpt u om het evenwicht weer te herstellen. Vaak pakt de fysiotherapeut door middel van bepaalde behandeltechnieken (denk aan massage, mobiliseren etc) een deel van de klachten aan. Vervolgens of gelijktijdig gaat u zelf met begeleiding van de fysiotherapeut aan het werk met oefeningen om de klachten verder te verminderen en toekomstige klachten te voorkomen. Dat kan ook in groepsverband. Tot slot geeft de fysiotherapeut adviezen over bijvoorbeeld werk, huishouden, sporten. De oefeningen en adviezen helpen u om in de toekomst klachten te voorkomen of om uw klachten beter te kunnen hanteren.

Behalve voor een volledige behandeling van uw klachten kan u bij FysioAlign ook terecht voor een eenmalig consult. Dat kan op verzoek van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist. De bedoeling is dan om te onderzoeken of uw klachten kunnen worden teruggevoerd op problemen in houding en/of beweging en door middel van fysiotherapie zouden kunnen worden behandeld. Degene die het onderzoek aanvraagt krijgt binnen 5 werkdagen daarover bericht met een advies hoe hij of zij zou kunnen handelen in relatie tot uw klachten. U kan ook zelf om een consult en advies vragen. Bijvoorbeeld als second opinion of om een beeld te krijgen van uw klachten en wat u daar zelf aan kan doen. In dat geval wordt geen informatie aan anderen dan aan uzelf verstrekt.

Beweegprogramma

“Bewegen is een uitstekende manier om de gezondheid op peil te houden of om gezondheidsklachten tegen te gaan” aldus het KNGF. Fysiotherapeuten hebben verschillende beweegprogramma’s ontwikkeld die bedoeld zijn om mensen met bepaalde aandoeningen te helpen op een verantwoorde manier te werken aan gezond bewegen en een gezonde leefstijl. FysioAlign biedt beweegprogramma’s aan voor mensen die kanker hebben of gehad hebben, voor mensen met osteoporose en voor mensen met artrose.

Krachttraining

De bedoeling van krachttraining is om spieren sterker te maken en ze zo in staat te stellen sneller en adequater te reageren. Zo kan krachttraining bijvoorbeeld worden ingezet bij rugklachten om de rug sterker te maken. Beenspieren kunnen getraind worden om beter op te kunnen staan uit een stoel. Ook bij het verbeteren van de balans en het evenwicht, speelt kracht van de spieren een belangrijke rol. Krachttraining moet twee maal per week worden uitgevoerd om effectief te zijn

Bij FysioAlign wordt onder andere gewerkt met het kracht revalidatie systeem om spierkracht stapsgewijs te verbeteren.

Cardiotraining

Met cardiotraining wordt hier de training van het aerobe uithoudingsvermogen bedoeld. Bij deze vorm van training wordt uitgegaan van de hartslag. Er zijn veel verschillende vormen van cardiotraining zoals fietsen, lopen (op de loopband), cross trainer, zwemmen. De trainingen kunnen als interval of duurtraining uitgevoerd worden. Welke soort en vorm het meest effectief zijn, wordt in overleg vastgesteld. Dit is onder meer afhankelijk van het startniveau, leeftijd, soort aandoening en het doel dat men wil bereiken.

Cardiotraining moet minstens drie keer per week gedaan worden om effectief te zijn. Voordeel is dat deze vorm van training ook makkelijk thuis uitgevoerd kan worden. Bij FysioAlign wordt onder andere gewerkt met het Aerobe Revalidatie Systeem om de intensiteit van de cardiotraining vast te stellen en te monitoren.

deeling

Fysiotherapie bij kanker

> oncologische revalidatie

> oedeemtherapie en TEK

Fysiotherapie bij kanker

Vermoeidheid, pijn, niet lekker in je vel zitten, actiever willen zijn dan je eigenlijk kan, je conditie behouden: iedereen die kanker heeft of heeft gehad kan dit herkennen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit soort klachten en deze doelen te benaderen. Oncologiefysiotherapie is er een van. Oncologiefysiotherapie houdt zich bezig met bewegen van mensen met kanker. In alle stadia van ziekte en behandelingen.

Lees verder…

Men kan dan denken aan lichamelijke problemen zoals de gevolgen van operaties, schade aan het bewegingsapparaat (spieren, botten en gewrichten) en hart en longen door bestraling en chemotherapie, lymfoedeem.
Maar er zijn ook algemene klachten, zoals pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar beïnvloeden. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en met name bewegen een positieve invloed hebben op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidsproces en sociale leven.

We onderscheiden globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. In ieder stadium gebeurt er iets anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapeut samen opstellen voor de behandeling.

In de behandelfase is de diagnose gesteld en vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals operatie, bestraling en/of chemotherapie. Dit kan allerlei ongemak met zich meebrengen waarbij de oncologisch fysiotherapeut kan helpen. Verder is het erg belangrijk om actief te blijven en te blijven of te gaan bewegen. De oncologisch fysiotherapeut kan daarover adviseren en het bewegen begeleiden.

In de herstelfase knapt de patiënt op van de medische behandelingen en kan hij of zij zijn leven weer gaan oppakken. Gevolgen van de medische behandelingen kunnen dat echter in de weg staan. In dit stadium is het dus belangrijk dat er voorwaarden geschapen worden voor het hervatten van een zo normaal mogelijk leven. Daarbij kan de oncologisch fysiotherapeut helpen door bijvoorbeeld een bewegingsprogramma aan te bieden om de conditie weer op te bouwen of klachten te behandelen die verder herstel moeilijk maken. Zoals bijvoorbeeld lymfoedeem of een beperkte beweging. Van veel medische behandelingen is bekend wat de effecten kunnen zijn op lange termijn.

Deze lange termijn effecten kunnen soms jaren later pas optreden, als de behandelingen en de na controles allang voorbij zijn. Maar er komen steeds nieuwe behandelingen bij waarvan we de lange termijn effecten misschien nog niet kennen. Veel lange termijn effecten hebben hun uitwerking op het bewegingsapparaat en men komt ermee bij de fysiotherapeut terecht. Het is dus altijd belangrijk om te vertellen dat u ooit behandeld bent voor kanker als u jaren later met klachten naar de fysiotherapeut gaat. De oncologisch fysiotherapeut is vanuit zijn of haar specialisme over het algemeen goed op de hoogte van deze lange termijn effecten.
Het is de bedoeling van de medische behandelingen dat de patiënt geneest en weer alles kan doen dat hij of zij voor de behandelingen ook deed.

Maar soms loopt het anders en slaan de medische behandelingen niet goed aan, ontstaan er uitzaaiingen of een nieuwe vorm van kanker. Dan spreken we van de Palliatieve fase. De ziekte is dan niet meer te genezen. Dit stadium kan soms heel lang duren. Belangrijks is dan dat de kwaliteit van leven goed is. Daarvoor is een actieve levensstijl met veel lichaamsbeweging belangrijk. De oncologisch fysiotherapeut begeleidt en adviseert daarover.

In de terminale fase is het levenseinde in zicht. Pijn, moeheid en benauwdheid zijn de belangrijkste klachten. Bij deze klachten kan de oncologisch fysiotherapeut helpen met bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, begeleiden bij belasten, advies en ondersteuning bij ventilatie, temperatuur en luchtvochtigheid, ademhalingsoefeningen.

Het is duidelijk dat fysiotherapie bij mensen met kanker vraagt om veel kennis en ervaring bij de fysiotherapeut. Om deze kennis te verweren bestaat er sinds enkele jaren een specialisten opleiding tot oncologiefysiotherapeut. In november 2007 zijn de eerste 16 oncologiefysiotherapeuten daar afgestudeerd. Heleen Burghout van FysioAlign is een van hen. Haar afstudeerartikel ging over wat de fysiotherapeut kan doen voor mensen met uitzaaiingen in de botten: Fysiotherapeutische interventies bij botmetastasen in de eerste lijn.

Oncologiefysiotherapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) en opgenomen in het Oncologieregister van het KNGF. Zij zijn verplicht om aan minimale kwaliteitseisen te voldoen om lid te mogen worden en te blijven en om geregistreerd te mogen worden en blijven.

Mensen met kanker kunnen bij FysioAlign terecht voor behandeling, maar ook voor een oncologisch fysiotherapeutisch consult. Dat kan op eigen initiatief, op verwijzing van huisarts of specialist of op advies van de eigen fysiotherapeut. Tijdens het consult worden de klachten en problemen geïnventariseerd. Uit die inventarisatie volgt een advies over de mogelijkheid van fysiotherapie bij die klachten en problemen.

Oncologische revalidatie

FysioAlign is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die kanker hebben of hebben gehad. Dat kan in de vorm van individuele begeleiding met een op maat gemaakt plan dat samen met u wordt opgesteld.

Er zijn ook een aantal programma’s: Relaxercise, Power!training en ChemoGym.

Lees verder…

Dat bewegen goed voor je is, horen we iedere dag. Maar bewegen is niet zo maar goed voor je, bewegen is essentieel voor het verbeteren, in stand houden en bevorderen van je gezondheid. Vooral bij mensen die te maken hebben met een ernstige ziekte als kanker. Zowel tijdens de behandelingen om zo fit mogelijk te blijven, als na de behandelingen om weer in beweging te komen en de conditie weer op te bouwen.

Relaxercise: een combinatie van ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en pilates

Power!Training: hoog intensief trainingsprogramma waarbij krachttraining en conditieverbetering worden gecombineerd. Gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Duur van eth programma is 18 weken.

ChemoGym: een combinatie van yoga, pilates en conditietraining om conditieverlies tijdens chemotherapie zo veel mogelijk te voorkomen. Gebaseerd op de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.

Alle programma’s worden voorafgegaan door een intake om persoonlijke problemen en doelen in kaart te brengen en de fitheid vast te stellen. Ook gedurende het programma worden evaluatie-momenten ingepland om de voortgang te bepalen en te bespreken en waar nodig bij te stellen. Na afloop vindt een nameting plaats en wordt het programma geëvalueerd. Indien gewenst ontvangt u dan een advies om zelf verder te sporten.

Oedeemtherapie

Oedeem is een zwelling ten gevolge van vochtophoping. Vochtophoping kan ontstaan door trauma (denk aan een verstuikte, dikke enkel), ontstekingen, allergieën, nierziekten, hart- en vaatziekten, veranderingen in de samenstelling van het bloed, operaties en bestraling. Oedeemtherapie is de behandeling van zwellingen ten gevolge van vochtophoping en bestaat uit manuele lymfedrainage, zwachtelen (of andere compressiemaatregelen), soms tapen en oefeningen. Na afloop van de oedeemtherapie wordt een passende therapeutische elastische kous aangemeten. (steunkous)

Lees verder…

Voor de behandeling van vochtophoping is het belangrijk om te weten of de zwelling wordt veroorzaakt door een verminderde afvoer via de aderen (veneus oedeem) of door een verminderde werking van de lymfevaten (lymfoedeem).

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel ten gevolge van een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht. Lymfoedeem ontstaat vaak geleidelijk en kan een chronisch karakter krijgen.
Er zijn twee vormen van lymfoedeem te onderscheiden. Het primaire lymfoedeem is aangeboren en wordt veroorzaakt door een verminderde afvoer van vocht doordat er te weinig lymfevaten aanwezig zijn. Dit oedeem manifesteert zich meestal rond de puberteit en begint aan de lichaamsuiteinden (enkels). In zeldzame gevallen is het primaire lymfoedeem al bij de geboorte aanwezig.

Het secundaire lymfoedeem is verworven. Het is ontstaan ten gevolge van een aandoening of na een operatie. De meest bekende vormen van secundair lymfoedeem zijn de dikke arm na een borstamputatie waarbij ook de lymfeknopen in de oksel zijn verwijderd en dikke bovenbenen na een gynaecologische operatie.
Mensen die naast een operatie ook chemotherapie en bestraling hebben ondergaan, lopen een grotere kans op het ontwikkelen van lymfoedeem. Lymfoedeem kan klachten geven als pijn, vermoeidheid, gespannen en zwaar gevoel, problemen met bewegen en problemen met het dagelijks functioneren.

Genezing van lymfoedeem is niet altijd mogelijk, maar de gevolgen van lymfoedeem kunnen wel onder controle gehouden worden door adequate aanpak. Deze aanpak bestaat uit voorlichting over het ontstaan en de gevolgen van lymfoedeem en adviezen over leefregels, huidverzorging en beweging.
Daarnaast zal de oedeemtherapeut het betreffende lichaamsdeel masseren middels manuele lymfedrainage, een hele zachte massagevorm die er op gericht is om de beschikbare lymfevaten te stimuleren meer vocht af te voeren. Deze massage kan ook door middel van een compressieapparaat uitgevoerd worden.
Na de massage wordt het lichaamsdeel ingezwachteld om het effect van de massage te vergroten. Deze zwachtels blijven bij voorkeur zitten tot de volgende behandeling. De cliënt volgt een oefenprogramma bestaande uit ademhalingsoefeningen en lichaamsoefeningen. Het verdient de voorkeur dat de lichaamsoefeningen met de zwachtels aan worden uitgevoerd. Het oefenprogramma kan worden uitgebreid naar een trainingsprogramma om de belastbaarheid te optimaliseren, zodat de cliënt bijvoorbeeld weer werkzaamheden kan hervatten of beter in staat is de dagelijkse dingen te doen.
Wanneer een stabiele situatie is ingetreden, wordt een therapeutische elastische kous aangemeten die de cliënt dagelijks draagt. Meestal is het dan mogelijk om de behandelingen te stoppen en over te gaan op periodieke controle van het oedeem en de kous.

Het effect van de behandeling is afhankelijk van de ernst, de oorzaak en de duur van het oedeem. Hoe langer een lymfoedeem onbehandeld is gebleven, des te lastiger is het om een goed resultaat te bereiken.
Vermindering van pijn, spanning en omvang, verbetering van de functie en de bewegelijkheid, verbetering van de belastbaarheid en afname van de infectiekans zijn effecten van de behandeling door de oedeemfysiotherapeut.

Veneus oedeem, dikke benen ten gevolge van onvoldoende vochtafvoer via de aderen, komt ook voor behandeling in aanmerking. Deze behandeling is echter anders dan die van lymfoedeem. Medicijnen spelen hier een grotere rol en ook zijn er meer mogelijkheden voor operatieve behandeling door de vaatchirurg.
De meest bekende behandeling van veneus oedeem is de ambulante compressietherapie: zwachtelen en elastische kousen. Hierbij is het erg belangrijk dat de compressietherapie gecombineerd wordt met oefeningen om de werking van de spierpomp te verbeteren. De spierpomp helpt de bloedvaten m het vocht af te voeren. Verder is training belangrijk om belastbaarheid te optimaliseren, zodat de cliënt weer langer actief kan zijn thuis of op het werk.

Soms kan behandeling van veneus oedeem worden ondersteund met handgrepen uit de manuele lymfedrainage. Een complicatie van veneus oedeem is een open been(ulcus cruris).
Het effect van een adequate behandeling van veneus oedeem is vermindering van de zwelling, verbetering van de doorbloeding en vermindering van de kans op een open been.

Oedeemtherapie kan ook worden toegepast na operaties of bij verwondingen. Vooral na cosmetische operaties, tandheelkundige ingrepen en liposuctie helpt oedeemtherapie het overtollige vocht snel af te voeren. Bovendien heeft de manuele lymfedrainage een pijnstillende werking. De manuele lymfedrainage kent ook speciale handgrepen om littekens zachter en daardoor mooier te maken.

Voor behandeling door de oedeemfysiotherapeut is altijd een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling vanaf de 20e keer. De eerste behandelingen moet u zelf betalen. U kunt zich daarvoor wel aanvullend verzekeren. Kijkt u van te voren goed in uw polisvoorwaarden om verrassingen te voorkomen.
De oedeemfysiotherapeut waarborgt de kwaliteit van de oedeemtherapie. Oedeemfysiotherapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) en opgenomen in het Oedeemregister van het KNGF. Zij zijn verplicht om aan minimale kwaliteitseisen te voldoen om lid te mogen worden en te blijven en om geregistreerd te mogen worden en blijven.

deeling

Parkinson

> valpreventie

> nordic walking

> themamiddagen

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatiënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen.

FysioAlign maakt deel uit van ParkinsonNet Ede-Wageningen.

Valpreventie Sta Op!

Dertig procent van de mensen die ouder zijn dan 65 jaar valt tenminste één keer per jaar. De helft van deze groep valt zelfs vaker. Vrouwen vallen vaker dan mannen, mensen met een neurologische aandoening vallen gemiddeld vaker dan hun leeftijdsgenoten en angst voor vallen lokt opnieuw vallen uit. Vallen is vaak een aanwijzing voor onderliggende problematiek. Om verschillende redenen is vallen een ernstige zaak en is valpreventie nuttig en nodig.

Lees verder...

Meer dan een kwart van de mensen die gevallen zijn, hebben medische hulp nodig, bijvoorbeeld vanwege een gebroken heup. Na een val zijn mensen vaak verminderd mobiel met alle negatieve gevolgen van dien, zoals botontkalking, hoger risico om opnieuw te vallen, pijn, verlies van zelfstandigheid.

De helft van de mensen die gevallen zijn kunnen niet zelfstandig opstaan vanwege letsel of spierzwakte. Langdurig op de grond liggen veroorzaakt veel problemen zoals uitdroging, onderkoeling, longontsteking. Herhaaldelijk vallen verkort uiteindelijk de levensverwachting, enerzijds door direct letsel ten gevolge van de val, anderzijds door secundaire gevolgen van het vallen.

Het is duidelijk dat vallen niet gezien mag worden als een normaal verschijnsel bij het ouder worden en dat het belangrijk is dat er iets aan gedaan moet worden om (herhaald) vallen te voorkomen.

Het programma Sta Op! van FysioAlign werkt via twee sporen. Allereerst via de primaire preventie voor mensen die nog nooit gevallen zijn en dit zo willen houden. Daarnaast via secundaire en tertiaire preventie om te voorkomen dat mensen die een of meer keer gevallen zijn dit opnieuw meemaken. Er wordt gewerkt meteen valrisicotest en een valanalyse om vast te stellen of er nader onderzoek en/of een valpreventieprogramma nodig is. En zo ja, waar het dan uit moet bestaan. En of het nodig is andere zorgverleners te betrekken bij het proces. Hiermee is Sta Op! dus een op maat gemaakt programma dat er voor iedereen anders uit kan zien.

Nordic Walking

Nordic Walking is in Finland ontstaan als zomertraining voor langlaufers. Er wordt gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde wandelstokken (poles) waardoor tijdens het wandelen een extra inspanning wordt gevraagd van de spieren van armen, schouders en romp. Dat maakt nordic walking geschikt als totale lichaams-workout. Door gebruik van de poles treedt 30% minder belasting van de gewrichten dan bij joggen en hardlopen, terwijl er 46% meer energie wordt gebruikt dan bij joggen.

Bij FysioAlign wordt nordic walking aangeboden voor verschillende doelgroepen en verschillende niveaus. Vooral mensen met de ziekte van Parkinson, met lipoedeem en mensen met etalagebenen hebben baat bij nordic walking.

Themamiddagen

Regelmatig organiseert FysioAlign themamiddagen. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten voor informatie.

deeling

Claudicatio

> lopen voor je leven

> nordic walking

claudicatio of etalagebenen

Claudicatio intermittens, perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en etalagebenen zijn drie namen voor dezelfde een vaatziekte waarbij de slagaderen naar en/of in het been vernauwd zijn. Wanneer de beenspieren extra zuurstof nodig hebben, bijvoorbeeld tijdens het lopen, treden krampen en pijn op. Bij etalagebenen zijn de slagaders vernauwd door aderverkalking en is de aanvoer van bloed en zuurstof verminderd. Bij stilstaan nemen de klachten weer af. De pijn is heviger en treedt sneller op bij heuvelop lopen en bij versnellen van tempo. Ook bij koud weer treden de klachten eerder op, doordat de bloedvaten dan een beetje samentrekken.

Lees verder...

Risicofactoren voor het ontstaan van etalagebenen zijn dezelfde als voor hart- en vaatziekten: roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte, overgewicht en te weinig beweging. 

Door de pijn zijn mensen met etalagebenen geneigd om minder te gaan bewegen. Dit verergert de klachten en is tevens een risicofactor. Het is dus belangrijk om meer te gaan bewegen. Dat kan via speciale looptraining bij de fysiotherapeut, die erg effectief blijkt te zijn. Behalve de ze looptraining werkt u met de fysiotherapeut aan een betere conditie en betere kracht. Daarnaast geeft de fysiotherapeut u advies over de noodzakelijke verandering van leefstijl: meer bewegen, stoppen met roken en afvallen.

Meer bewegen kan heel effectief in de vorm van wandelen. Daarbij is het belangrijk dat de klachten ook daadwerkelijk optreden. Bij regelmatig wandelen zal het steeds langer duren voordat de klachten optreden omdat de bloedtoevoer in de benen verbetert.

FysioAlign is aangesloten bij Claudicationet. ClaudicatioNet is begin 2011 van start gegaan en is hét landelijk netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in het geven van gesuperviseerde looptherapie. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, fysiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt. Regionaal ontstaan subnetwerken die worden gefaciliteerd met relevante kennis en scholingen.

Lopen voor je leven

Lopen voor je leven is een wandelprogramma voor mensen met etalegebenen en hartfalen. Het wordt aangeboden voor cliënten van FysioAlign na afloop van de individuele training. Vraag een van de fysiotherapeuten naar de mogelijkheden.

Nordic Walking

Nordic Walking is in Finland ontstaan als zomertraining voor langlaufers. Er wordt gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde wandelstokken (poles) waardoor tijdens het wandelen een extra inspanning wordt gevraagd van de spieren van armen, schouders en romp. Dat maakt nordic walking geschikt als totale lichaams-workout. Door gebruik van de poles treedt 30% minder belasting van de gewrichten dan bij joggen en hardlopen, terwijl er 46% meer energie wordt gebruikt dan bij joggen.

Bij FysioAlign wordt nordic walking aangeboden voor verschillende doelgroepen en verschillende niveaus. Vooral mensen met de ziekte van Parkinson, met lipoedeem en mensen met etalagebenen hebben baat bij nordic walking.

deeling

Service

> Downloads

> Inloggen

> Handige links

Service

Vervoer: wanneer het lastig is om naar de praktijk toe te gaan biedt FysioAlign de mogelijkheid om u thuis op te halen en weer terug te brengen. Voor deze dienst wordt een bijdrage gevraagd van €2,50 per rit. Voordeel is dat u niet afhankelijk bent van familie of vrienden, dat u niet hoeft te wachten op de regiotaxi en dat u altijd op tijd kunt komen.

Behandelingen aan huis kunnen alleen gehonoreerd worden als de verwijzend arts dit expliciet voorschrijft.

Handige links

deeling

Afspraak maken

> Openingstijden

> Prijslijst

Afspraak maken bij FysioAlign

Tijdens de openingstijden van de praktijk kunt u telefonisch een afspraken maken via 0318 613994. U kunt ook een e-mail sturen met het verzoek om een afspraak te maken naar info@fysioalign.nl. Vergeet niet in de e-mail uw telefoonnummer te vermelden voor eventuele vragen.

In het algemeen proberen we u dezelfde week nog te behandelen.

 Patiënten kunnen via de site afspraken maken en wijzigen.

Openingstijden

maandag          08.00    tot    21.00 
dinsdag   08.00    tot    18.00
woensdag   08.00    tot    18.00
donderdag      08.00    tot    18.00
vrijdag   08.00    tot    18.00
zaterdag   09.00    tot    13.30

*  

Afspraken kunt u het beste telefonisch maken via nummer 0318 613994

*

Het kan zijn dat u dan het antwoordapparaat krijgt. Misschien is de fysiotherapeut met een andere cliënt bezig en kan op dat moment niet gestoord worden of misschien bezoekt de fysiotherapeut een cliënt aan huis. Aarzel in dat geval niet om in te spreken, in de regel wordt u dezelfde dag teruggebeld

*

Een afspraak maken is meestal in dezelfde week nog mogelijk

deeling

PWR!Retreat 2017

Zoals u misschien al heeft gehoord, gaat Heleen een poosje naar Amerika. Van 26 mei tot en met 6 juni om precies te zijn. In die periode komt Douwe Dijkstra invallen, maar daarover verderop meer informatie.Lees meer...

Wanneer betaal je eigen risico?

We starten de eerste nieuwsbrief van 2017 met een onderwerp dat jaarlijks uw aandacht vraagt: het verplichte eigen risico. Het verplicht eigen risico betaalt u voor alle zorg die uit de basisverzekering komt. De hoogte van het verplicht eigen risico wordt ieder jaar op Prinsjesdag opnieuw vastgesteld.Lees meer...

Operatie Verhuizing

De eerste stappen op weg naar een nieuw onderkomenLees meer...

Gelukkig Nieuwjaar

1 januari 2016, nieuwjaarswensen overal, terugkijkend op een fantastische eindejaarsconference van Herman Finkers. Waar 3 miljoen mensen naar gekeken hebben en waardoor zelfs Youp van ’t Hek zich beter voelde. Ook een dag om even stil te staan bij het jaar dat achter ons ligt. En te denken aan de mensen die ons dit jaar ontvallen zijn. Prachtige mensen in de kracht van hun leven geveld door kanker. Gevochten hebben ze tot het niet meer ging, ieder op hun eigen manier. Ze laten familie en vrienden achter met dierbare herinneringen. Verdrietig, maar ook opgelucht dat het lijden voorbij is. Een dubbel gevoel.Lees meer...

Fysiotherapie en eigen risico

Ieder jaar merken we dat veel mensen bij FysioAlign  vragen hebben over het eigen risico voor fysiotherapie. Dat is logisch, want de fysiotherapie neemt een beetje aparte plaats in wat dat betreft. Dat heeft te maken met de manier waarop fysiotherapie door de zorgverzekeraar vergoed wordt: soms uit de basisverzekering en soms uit de aanvullende verzekering.Lees meer...

deeling

Contactgegevens

 

Heleen Burghout

Fysiotherapeut

 

Straat:

Pascalstraat 18B

Postcode:

6716 AZ

Plaats:

Ede

Provincie:

Gelderland

Land:

Nederland

 

Telefoon:

0318-613994

E-mail:

h.burghout@fysioalign.nl

KvK nummer

09204512

Afspraak maken